Suzan 06 57330744 suuz@sportieveyoga.nl

Disclaimer

Hier volgt de disclaimer van de website van Suuz Sportieve Yoga.

Deze website is voornamelijk bestemd voor het verstrekken van informatie. Het is bedoeld als notitie van zaken die ik belangrijk vind. Er kunnen geen rechten aan de site worden ontleend. Ik probeer de informatie zo actueel mogelijk te houden. U mag de inhoud van mijn website niet kopiëren of veranderen. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website.
De inhoud van links naar andere sites, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van de betreffende website.